Обекти

Транзитен газопровод за Турция, Гърция, Македония и Югославия. Подобект КС "КАРДАМ - II"

Поръчан от: "Главболгарстрой" АД - гр.София

Завършен: 2002 юли

Рехабилитация и разширение на Подобект "Компресорна станция Кардам - 2" с 1 ГТКА 10 MW (Десет мегаватов Газово турбинен компресорен агрегат за природен газ). Машинен и технологичен монтаж на технологично оборудване: компресорен  агрегат, охладител, технологични тръбопроводи и арматура за обработка на природен газ, Изпълнение на СМР по части : Химико-технологична, Електро, кабелизация, мълние и гръмозащита, автоматизация на технологичните процеси, Безразрушителен контрол на заваръчни съединения, антокорозионни покрития и топлоизолации, като Подизпълнител на "Главболгарстрой" АД - гр.София. Възложител: "Булгаргаз" ЕАД - гр.София