Обекти

Изграждане на Пето изпарение на фосфорна киселина и Бак 1778 м3 към СГП в цех „Фосфорна киселина"

Поръчан от: "Агрополихим" АД - гр.Девня

Завършен: 2009 април

Цялостно изграждане на обекта.

Строително-монтажни работи по части: ГТ, СК, Арх, Технологична, Електро и АТП.

Стомано-бетонова производствена сграда с височина 44м, изработка и монтаж на носещи стоманени конструкции, естакади, пасрелки и обслужващи площадки, изработка и монтаж на технологично оборудване, технологични тръбопроводи от въглеродна стомана, неръждаеми стомани, деракан, PVC, PEHD, PPR, антикорозионна защита на стоманени конструкции и тръбопроводи, топлоизолации по съдове и тръбопроводи, ел.инсталации-кабелизация, осветителни инсталации, мълниезащита, автоматизация на технологичните процеси, пускови дейности.