Обекти

БУНКЕРИ, КЛАПИ, ВРАТИ И ТЕЧКИ ЗА КОРАБНИ ГРАЙФЕРНИ РАЗТОВАРАЧИ 2 Х 50t

Поръчан от: "Бест Техника ТМ–Радомир" ПАД

Завършен: 2007 март

Изработка, бластиране, боядисване с бои 'Iternational" и монтаж оборудване, общо 180 тона, за 2 /два/ Корабни Грайферни Разтоварачи с подем х 50 тона: стоманени бункери - 2 бр х 42 тона, клапи 2 бр х 18 тона, клапи 2 бр. х 8 тона, течки - 2 бр. х 11 тона, стени и врати 2 бр х 12 тона