Обекти

Подмяна на бандажи и корпусни елементи (производство на фирма Commesa S.A. – Франция) на вход и изход на сушилен барабан D6310 в цех „TSP/MAP/DAP”

Поръчан от: "Агрополихим" АД - гр.Девня

Завършен: 2009 юни

Сушилен барабан с диаметър 4524мм и дължина 35 метра
Изработка на нестандартно монтажно оборудване, повдигателни и монтажни приспособления и конструкции. Демонтаж на стари и монтаж, заваряване и настройки на нови елементи, ~200 тона, в участъци ~18 м общо на вход и изход на сушилния барабан (бандажи, фланци, изходяща камера и газоходи с топлинна изолация, зъбен венец и защитен капак, корпусни елементи, аксиални и радиални ролки, решетка „гризли", носещи конструкции и други), под „супервизията" на фирма Commeсa S.A. Радиографичен контрол на заварените съединения. Участие в пусковите операции и 72 часови проби.