Обекти

Реконструкция и модернизация на инсталацията за производство на клинкер и цимент в завода на "Девня Цимент" АД. Изместване на основен промишлен газопровод.

Поръчан от: "Девня Цимент" АД, гр.Девня

Завършен: 2011 октомври

Подобект: „Ново кабелно трасе 6 kV до административна сграда"
Подобект: "Изместване на трасе на основен промишлен газопровод"