Обекти

Складово стопанство за сярна киселина

Поръчан от: "Агрополихим" АД - гр.Девня

Завършен: 2012 октомври

РЕЗЕРВОАРИ, ЖП  РАЗТОВАРИЩЕ, ПОМПЕНА СИСТЕМА, ТРЪБОПРОВОД  ДО ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ, С ТОВАРЕН ВЪЗЕЛ ЗА ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ В ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ.

 

 

Изпълнение на строително-монтажни работи по части: СК, ВиК, МТ, ХТ и Електро, за подобекти:

 

  1. Преустройство съществуващи резервоари 2х2000м³;
  2. Технологична помпена станция;
  3. ЖП – разтоварване;
  4. Междинна помпена станция;
  5. Дренажна помпена станция;
  6. Тръбопроводи за връзка между отделните подобекти и от клон 100 до понтон;
  7. Понтон;