Обекти

Обекти в България преди 2000 година

През годините "Монтажи-Варна" АД изпълнява множество ремонти, реконструкции, модернизации и нови инвестиционни проекти:

"Солвей-Соди" АД - гр.Девня

- Регионална транспортна система - Варна - Девня - Транспорт на карбамит
- Водопроводи на заводската площадка I и II етап
- Тръбопровод пара 40 аtа
- Тръбопроводи за пара 17 ata
- Колектори за пара 6 ata
- Монтаж оборудване и тръбопроводи на цех "Тежка сода"
- Реконструкция покрив и фасади - цех "АБДС"
- Монтаж метална конструкция на цех "Нова тежка сода"
- Оросителни хладилници и електрофилтри
- Реконструкция покрив и фасади на цех "Колонен"
- Естакада № 1 КБ-АБ
- Подмяна мантели доров утаител
- Ремонт калцинатори
- Ел. и КИП инсталации
- и много други ремонтни и монтажни дейности.

ТЕЦ “Девен” АД – гр.Девня

- Ремонт на газопровод от ГРП Повеляново до ГРП “Девен”
- Ремонт котел 1 и К 8

"ТЕЦ – Варна" ЕАД - гр.Варна

- Доставка решетки за бункерна естакада
- Подмяна шинопроводи за ТР 1 и ТР2

“Агрополихим” АД – гр. Девня

- Тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана, титанови и други цветни метали
- Тръбопровод ф 324 х 38 за пара 120 аtа в производство “Амоняк”
- Реактори и параподгреватели
- Резервоари от 10 до 20 000 м3
- Подемно-транспортни съоръжения

“Декафос” АД - гр.Девня

 – Технологични тръбопроводи, монтаж машини и оборудване, Електроинсталации и хидроизолация

“Полимери” АД – гр. Девня

- “Нов завод за хлор, ВХ и ПВХ”, гр. Девня

- Инсталация за Дихлоретан към “НЗХВХПВХ” Девня

"Мелница “Варна” 

-Силозно стопанство - рулонни резервоари 5000 м3 и елеваторна кула

“Булгаргаз” ЕАД  - гр.София

- Компресорна станция Кардам I-ви етап – машинен и технологичен монтаж на 3 компресорни групи x 8,1 MW и II-ри етап – машинен и технологичен монтаж на 5 компресорни групи x 8,1 и 6,3 MW; технологични тръбопроводи: части: ХТ. ЕЛ, АТП
-КС Вълчи дол – Инсталация за очистване на газопровода пием ДУ 1000

ROVER GROUP - АНГЛИЯ

- Монтажен Завод ROVER България

Хотел “Черно море” – гр.Варна

- Монтаж и ремонт абонатни станции

"Денил” АД - гр.Варна

- Монтаж и ремонт котелно и отоплителни инсталации
- Монтаж и ремонт абонатни станции – бойлери

Курортен Комплекс “Златни пясъци”

-Обект: Хотел “Амбасадор” Подобект: Топла връзка /стоманена, фермова конструкция/
- Обект: Хотел “Морско око”
- Пасарелка /стомано-бетонна конструкция/
- Зала за анимация /тръбна, фермова конструкция/
- Парапети /стоманено-тръбни конструкции/
- Козирка – ресторант /тръбна, фермова конструкция/
- Монтаж и ремонт котелно и отоплителни инсталации
- Монтаж и ремонт абонатни станции – бойлери

Технически университет - гр.Варна

- Ремонт котел КМ 12
- Монтаж и ремонт абонатни станции – бойлери
- Ремонт отоплителни инсталации

“ВиК” ООД – гр.Варна

- Монтаж и ремонт котелно и ОВ инсталации
- Монтаж и ремонт абонатни станции – бойлери

Медицински институт - гр.Варна

- Монтаж и ремонт абонатни станции – бойлери
- Ремонт ОВ инсталации, подмяна чугунени радиатори

Община - гр. Вълчи Дол

- Ремонт котелно, котелна уредба, монтаж котел и ремонт отоплителна инсталация

Техникум по Електротехника - гр.Варна

- Демонтаж котел Плам 550. Доставка и монтаж нов водогреен котел

Курортен Комплекс "Св.св. Константин и Елена"

 - Реконструкция на почивна станция на БНБ “Ралица” - отоплителна инсталация, климатична инсталация – монтаж оборудване /котли, термопомпени агрегати, конвектори, помпи, резервоари/, тръбопроводи, арматура, изолации

Печатница “България-Изток”, гр. Варна

-Отоплителна инсталация, климатична инсталация – монтаж оборудване /термопомпени агрегати, конвектори, ТВА, помпи и помпени агрегати/, тръбопроводи, арматура, изолации; Ел. и КИП /окабеляване и подвръзка помпи, конвектори, вентилатори, “полева” автоматика/

“Търговище Ботълинг Къмпани”, гр. Търговище

- Пристройка на склад за готова продукция 3000 кв. m - стомано -бетонова конструкция с прилежащите и инсталации.

Други обекти и клиенти:

- Обекти на териториите на гр.Търговище, гр. Попово, гр. В.Дол, гр. Разград;
- Циментов Завод “Девня Цимент”, гр.Девня
- Завод за производство на вина и др.спиртни напитки “Винекс Преслав”, гр.Велики Преслав
- Стъкларски завод “Белопал” АД, гр.Белославz
- Фирма “Хлебопроизводство” АД, гр.Варна
- Завод за производство на вина и др.спиртни напитки “Димят” АД, гр.Варна
- Пивоварна “Варнеско пиво” , гр.Варна
-  Пристанище – гр.Варна
- “Еврокакако” АД, гр.Варна и др.