Обекти

Обекти в чужбина

Клиент: Компания за цимент и строителни материали гр.Тартус - Сирия

 • Ремонт на циментови мелници, циментови пещи и електростатични филтри.
 • Ремонтни работи по рязане на циментови пещи I, II, III и IV и подмяна на обичайки, бандажи, зъбен венец и опорни ролки.
 • Цялостна реконструкция с пълна подмяна на оборудването на 5 брoя електростатични филтри с доставка на технологично и електрооборудване от фирма "FLS miljo" с шеф монтаж от същата фирма.
 • Демонтаж на 4 броя стари и монтаж на нови мелнични глави на 4 суровинни мелници, центровка и пускане в експлоатация.
 • Доставка на 4 /четири/ броя съединения (обичайки) за метален барабан на циментова пещ
 • Kомплектни ремонтни работи на клинкер охладител на трета производствена линия
 • Рязане, монтаж, заваряване и центровка на цилиндрични пръстени на корпус на пещ и поддръжка и подмяна на оборудване на пещ 1 и 4.
 • Ремонти работи по: шахтоподгревател, тръбопроводи, циклони, трошачка за базалт и др.

Клиент: Арабска компания за цимент и строителни материали, гр.Алеп - Сирия

 • Ремонт на циментови мелници - смяна на дъна и вътрешни прегради.
 • Ремонт на циментови пещи - подмяна обичайки, бандажи, уплътнения на изход пещ, зъбни венци и опорни ролки.
 • Ремонт на суровинни мелници - подмяна на дъна, подмяна на редуктори.
 • Ремонт на клинкер охладители.
 • Подмяна на конвейри за клинкер. Монтаж на един ходов и два надлъжни конвейера.
 • Подмяна на основен зъбен венец на суровинни и циментови мелници
 • Подмяна на горелка "Pilar"
 • Mонтаж на нови 6,3 КV клетки (КРУ) и демонтаж на стари клетки - 38 бр, в четири ел.станции.

Клиент: Ал-Чахба - Компания за цимент и строителни материали, гр.Алеп - Сирия

 • Доставяне на фланци за машина за смилане на циментова суспензия за Циментов Завод Шейх Саид