Обекти

BackОбратно към всички обекти
 

КОГЕНЕРИРАЩА ЦЕНТРАЛА – 18MW - "Биовет" АД - гр.Пещера

Поръчан от: CCT S.P.A.Gruppo Marcegaglia

Завършен: 2005 октомври

Цялостно изграждане на котел-утилизатор, част от Когенерираща централа 18 MWE на територията на "Биовет" АД-гр.Пешера, като подизпълнител на Италианския концерн CCT S.P.А. Gruppo  Marcegaglia.  Монтаж на носещи конструкции, тръбни екрани, обшивки, конфузор, дифузор, тръбопроводи, инсталации и колектори ниско и високо налягане, байпас и комин, обслужващи стълби и площадки, окончателно боядисване и термоизолация на съоръжението, КИП инсталации и автоматизация на технологичните процеси, участие в пусковите дейности.