Обекти

Контейнерна помпена станция за сярна киселина - ремонт и трасета от контейнерна станция до танк 12 и ВШ3

Поръчан от: "Ойтанкинг България" АД - гр.Варна

Завършен: 2008 септември

Демонтаж на стара контейнерна помпена станция за сярна киселина. Н-ва 20 футов контейнер, Оборудване на нова помпена станция за сярна киселина, монтаж на помпи, арматура, д-ка и м-ж тръбопроводи неръждаеми марка 316L, въгл. стомана А106Gr.B и PEHD, безразрушителен контрол и изпитания.