Обекти

Изграждане Доров утаител No.6

Поръчан от: "Солвей Соди" АД, гр.Девня

Завършен: 2009 март

Цялостно изграждане на обекта: строителни дейности, носещи и обслужващи стоманени конструкции, изграждане по листов способ на вертикален стоманен цилиндричен съд с D=16m, H=10м с конусно дъно, вкл. обслужващи тръбопроводи и антикорозионна защита на съоръженията.