Обекти

Изработка и монтаж на изделие "Вакуум изпарител" , поз.Е420105

Поръчан от: "Агрополихим" АД - гр.Девня

Завършен: 2008 юни

Изработка, антикорозионна защита, топлоизолация и монтаж на изделие "Вакуум изпарител", поз.Е420105. Изделието представлява вертикален цилиндричен стоманен (P235GH) съд, D=6500mm, H=10,5m,V=300000 литра, G=37,8 тона, със елептични дъна, работещо под вакуум. Укрепено на пръстеновидна стом.опора. Изделието е проектирано и конструирано от "Химкомплект инженеринг" АД-гр.София по базисен проект на SNC Lavalin и изпълнено, съгласно БДС EN  13445-5. Част е от инсталация за изпарение на фосфорна киселина към "Пето изпарение на фосфорна киселина" в "Агрополихим" АД, Монтаж на к+16,50м в новия цех.