Обекти

Автосервиз и автомивка. Подобект: Автомивка

Поръчан от: "Минас" ООД - гр.Аксаково

Завършен: 2008 май

Цялостно изграждане на подобект "Автомивка", изкопни и стомано-бетонови работи, изработка, бластиране, боядисване и монтаж на стоманени конструкции за фасада и покрив. Д-ка и м-ж на стенни и покривни термопанели. Силнотокови  ел.инсталации