Обекти

Монтаж на нова изгребваща машина тип KR-100-37.55 производство на FAM и демонтаж на съществуваща машина в Склад №3 на цех „СиО”

Поръчан от: "Агрополихим" АД - гр.Девня

Завършен: 2008 декември

Монтаж на нова портална изгребваща машина за готов продукт, производство на FAM-Германия. Сборка и монтаж на портал, повд.мех., изгребващи стрели, улеи, обслужващи площадки и стълбища, кабина за управление, ел.инсталция,, управление, КИП инсталация, маслена система. Демонтаж на съществуващата машина.