Обекти

Девен АД. Ремонтни и монтажни дейности в ТЕЦ – „Девен”

Поръчан от: "Девен" АД - гр.Девня

Завършен: 2008 ноември

Ремонт охладител генератор 2: демонтаж, почистване и опресовка и монтаж

Ремонт електрофилтър К6

Реконструкция носеща рама въздухоохладители

Ремонт линия I-ва регенерация хим-водочистка /ХВО/

Подмяна гумирани стом. тръбопроводи за HCL

Подмяна на гумирани стом. тръбопроводи за NaOH

Ремонт кондензопровод

Д-ка, изработка и монтаж на стоманени конструкции