Обекти

Компресорна станция "Галата" I-ви етап. Нагнетателен компресор МК-1 и обслужващите го съоръжения и тръбопроводи

Поръчан от: "Петреко България" ЕООД

Завършен: 2006 юли

Строителни работи, инсталиране на компресорен агрегат 7мВт- МК-1, охладител, обслужващи съоръжения и тръбопроводи за природен газ, безразрушителен контрол на заваръчни съединения, антикорозионна защита, изпитания на якост  и плътност, Електро и КиП инсталации.