Обекти

”СИЛОЗНА БАЗА ЗА ЗЪРНО”

Поръчан от: --

Завършен: 2010 декември

Изграждане на 4 /четири/ броя силози за зърно с обем х 10000 м3 всеки, външен диаметър 24,13м, височина 20/25м, в комплект с измитащ и изваждащ шнек, вентилатори, укрепващи конструкции, подпори и пасарелки. Монтаж на технологично оборудване за обслужване на силозите: кофъчни елеватори, редлери, бункери, пасарелки. Монтаж на машини за почистване и сортиране.