Сертификати, Качество - "Монтажи - Варна" АД

"Монтажи Варна" АД притежава УДОСТОВЕРЕНИЕ No.B035/31.08.2006 г. за вписване в Регистъра на "Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор" на фирмите извършващи дейностите: поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО /съоръжения с повишена опасност/:

 • СПОпреносни и разпределителни газопроводи и съоръжения към тях за природен газ; 
 • съоръжения, уреди, промишлени и сградни газови инсталации за природен газ;
 • съоръжения, инсталации и уреди за втечнени въглеводородни газове;
 • тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
 • съдове работещи под налягане;
 • парни и водогрейни котли с ниско и високо налягане;
 • повдигателни съоръжения
 

 

ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И
БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

 

В МОНТАЖИ ВАРНА АД Е ВЪВЕДЕНА УСПЕШНО ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА СПРЕД БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015, БДС ISO 45001:2018

 
ISO 9001:2015 БДС EN ISO 14001:2015 БДС ISO 45001:2018

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ ЧРЕЗ СТОПЯВАНЕ НА МЕТАЛНИ МАТЕРИАЛИ

 

АЧЕСТВО В ЗАВАРЪЧНО ПРОИЗВОДСТВО БДС EN ISO 3834-2

ОБШИРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО В ЗАВАРЪЧНО ПРОИЗВОДСТВО БДС EN ISO 3834-2

 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТОМАНЕНИ КОНТРУКЦИИ И КОНСТРУКЦИИ ОТ АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ ПО БДС EN 1090-1

 

БДС EN 1090-2

МОНТАЖИ ВАРНА АД ПРИТЕЖАВА СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ ИЗДАДЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ 305/2011/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕС ОТ 09.03.2011г (РЕГЛАМЕНТ ЗА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ- CPR) за строителни продукти ПРЕДПЕРИЯТИЕТО ПРОИЗВЕЖДА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ С КЛАС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО EXC 4 СЪГЛАСНО БДС EN 1090-2

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЯ И НАГРАДИ

Удостоверение за членство в КСБУдостоверение за членство в Камара на строителите в България

"Монтажи Варна" АД е редовен член на Камарата на строителите в България от 1995 год. и е вписано в Централния професионален регистър на строителя към камарата, с обхват за изпълнение на строежи от всички групи

 

Удостоверение I-ва група Камара на строителите в България Удостоверение No. I - от КСБ - Строежи "Първа група"

Обхват за изпълнение на строежи от Първа до Пета категория: високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.

 

 

 

KSB-IIУдостоверение No. II - от КСБ - Строежи "Втора група" 

Обхват за изпълнение на строежи от Втора до Четвърта категория: транспортна инфраструктура. 

 

 

 

KSB-IIIУудостоверение No. III - от КСБ - Строежи "Трета група"

Обхват за изпълнение на строежи от Първа до Трета категория: енергийна инфраструктура.

 

 

 

KSB-IVУдостоверение No. IV - от КСБ - Строежи "Четвърта група"

Обхват за изпълнение на строежи Втора и Трета категория: благоустройствена инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда. 

 
 

НАГРАДИ

Камара на строителите в България

НАЙ-ДОБРА СТРОИТЕЛНА ПРАКТИКА

 

II награда

категория: Административни, офис, промишлени сгради

III награда 

категория: Административни, офис, промишлени сгради

II награда III награда


КАТЕГОРИЯ
ГОЛЕМИ ФИРМИ / ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Бронзов приз
за 2006 год.

Сребърен приз
за 2005 год.
Бронзов приз
за 2004 год.
Бронзов приз
за 2002 год.
Award 2006 Award 2005 Award 2004 Award 2002

 

Членства в професионални организации

 • Българска стопанска камара /БСК/
 • Българска търговско-промишлена палата /БТПП/
 • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/
 • Камара на строителите в България

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА,
ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА