Обекти

Транзитен газопровод за Турция, Гърция, Македония и Югославия. Подобект: Компресорна станция "Провадия" - с.Кривня

Поръчан от: "Главболгарстрой" АД - гр.София

Завършен: 2001 октомври

Изграждане на Подобект "Компресорна станция "Провадия" с 4 бр нови ГТКА х 10 MW (Десет мегаватови Газово турбинни компресорни агрегати за природен газ). Машинен и технологичен монтаж на технологично оборудване: компресорни  агрегати, охладители, входящ Ду1200 и изходящ Ду1000 колектор, технологични тръбопроводи и арматура за обработка на природен газ, Изпълнение на СМР по части : Химико-технологична, Електро, кабелизация, мълние и гръмозащита, автоматизация на технологичните процеси, Безразрушителен контрол на заваръчни съединения, антокорозионни покрития и топлоизолации, като Подизпълнител на "Главболгарстрой" АД - гр.София. Възложител: "Булгаргаз" ЕАД - гр.София