Обекти

"Гранд Мол Варна - Търговски и развлекателен център и офис-сграда", гр.Варна - Стоманени конструкции

Поръчан от: "КОМФОРТ" ООД, гр. Варна

Завършен: 2009 септември

Подобект: "АТРИУМ - БЛОК 4. Метални покривни конструкции"; Част: Конструктивна

Работно проектиране, доставка на материали, изработка, антикорозионно и огнезащитно покритие и монтаж на стоманени покривни конструкции - 240 тона, състоящи се от: анкерни групи-224 бр., греди IPE500-L=17.5м - 112 бр., греди ф137.9мм - 336 бр., демпферни устройства - 137 бр.

Подобект: МЕТАЛНИ МОСТОВЕ - Блок 4; Част:Конструктивна.

Работно проектиране, доставка на материали, изработка, антикорозионно и огнезащитно покритие и монтаж на 14 броя (60 тона) стоманени мостове с габаритни размери 9м х 3м, свързващи Блокове 1,2,3,5 към Блок 4, състоящи се от: анкерни опори - 56 бр., главни греди IPE550, поддържащи греди - съставни дв.Т профил 200/250, второстепенни греди IPE200, настил ЛТ-ламарина