Обекти

Реконструкция на Електростатичен филтър No.5

Поръчан от: "Топлофикация Русе" ЕАД - гр. Русе (ТЕЦ "Русе-Изток")

Завършен: 2002 октомври

Цялостна реконструкция на електростатичен филтър No.5 в ТЕЦ "Русе - Изток". Демонтаж на съществуващи изолации, обшивки, конструкции и оборудване. Изработка на нови конструкции и обшивки и монтаж на ново оборудване на електростатичен филтър, произвидство на FLS Miljo - Дания. Направа на антикорозионни покрития и термоизолации. висоволтови ел.инсталации, командна зала. Инсталация за отвеждане на пепелина и др.