Обекти

Шнекопресов агрегат - "Роса" АД - гр.Попово

Поръчан от: "Роса" АД - гр.Попово

Завършен: 2007 декември

Реконструкция на пресово отделение в рафинерия за растителни масла "Роса" АД. Строителни работи. Монтаж, центровка и настройка на нов шнекопресов агрегат EP26. Стоманени конструкции. Паропроводи и кондензопрводи. Вентилация. ВиК инсталация. Ел.захранване 250 кВт. Участие в пуковите операции.