Обекти

Резервоар за разсол с V=5000м3 и обслужващи стоманени тръбопроводи

Поръчан от: "Провадсол" АД - гр.Провадия

Завършен: 2009 януари

Изграждане по листов способ на вертикален цилиндричен стоманен резервоар с V=5000м3, тегло 163 тона, демонтаж и преместване на съществуващи, д-ка, монтаж на нови стоманени тръбопроводи за разсол до Ду600 ~ 700м, монтаж на тръбопрводна арматура, изработка и монтаж на стом.опори. Бластиране и боядисване на резервоара и тръбопроводите.