Обекти

Агрополихим АД. Ремонтни и монтажни дейности, вкл. при планов ремонт УКР 2008

Поръчан от: "Агрополихим" АД - гр.Девня

Завършен: 2008 август

СМР MAP/DAP и Пуск производство DAP в цех „TSP/MAP/DAP" - СМР и  допълнителни мероприятия за пускане на производство DAP. Демонтажни и монтажни дейности по тръбопроводи, арматура, технологично оборудване, ел.инст. и АТП

Оберлихт на Първа Филтрация  в цех Фосфорна киселина - демонтаж на стари, изработка, бластиране и боядисване, монтаж на нови стоманени конструкции. Обшивки с ОНДЕКС и поц.ламарина

Телферни станции в складове No.1,2 и 3 в цех "СиО" - Електротелфери Q=3,2t - 3 бр. - демонтаж на съществуващи телфери с Q=5t, д-ка и м-ж на нови телфери с Q=3,2t, д-ж, д-ка изработка и монтаж на телферни греди I30, ел.кабели и ел.оборудване

Изграждане на осветителна инсталация на 6,7,8 коловоз

Ремонт северна фасада на произв.сграда - цех „НТФ"

Ремонт осветление II етаж компресия

УКР 2008 - Ремонт КИП вентили Амоняк

УКР 2008 - Ремонт техн.оборудване, тръбопрводи ниско и високо налягане, тръбопрводна арматура и автоматика

УКР 2008 - Ремонт КИП вентили Азотна киселина

УКР 2008 - Подмяна регулиращи вентили цех Амоняк

УКР 2008 - Ремонт I-ва система изпарение

УКР 2008 - Ремонт колектор газообр. NH3

Ремонт площадки С1301

Подмяна стом.пътеки по естакада „СиО"

Ремонт колектори за H3PO4

Ремонт колектор газообр.NH3

Ремонт газоход Ду1000