Обекти

Инсталация за първична обработка на вермикулит

Поръчан от: --

Завършен: 2008 октомври

Монтаж и свързване на машини и транспортни съоръжения: ситови машини, роторни дробилки, въздушни сепаратори, елеватори, шнекове, течки, улеи и тръбопроводи, стоманени конструкции.