Обекти

Провадсол АД. Ремонтни и монтажни дейности по технологични тръбопроводи и оборудване

Поръчан от: "Провадсол" АД - гр.Провадия

Завършен: 2008 септември

Реконструкция тръбопроводи Ду150 към сондаж Р17

Реконструкция нагнетателен колектор I-ви подем - д-ж, д-ка и м-ж на стом.тръбопроводи Ду600, Ду800 и укр.конструкции

Ремонт колектор за готов разсол - д-ж, м-ж стом. тръбопроводи Ду600

Реконструкция на резервоари 2 бр. с V=40m3

Д-ж и м-ж стом. тръбопроводи - тр.5 до Р12

Реконструкция тръбопровод, колектор Р7

Реконструкция тръбопровод, колектор Р9